Alimentatie

Indexeringspercentage alimentatie
Elk jaar wordt de alimentatie weer geïndexeerd. Dit betekent dat de te betalen kinder- en/of partneralimentatie wordt verhoogd met een bepaald percentage.
Het percentage voor 2019 vastgesteld op 2%.

Het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd, wordt door de minister van Justitie jaarlijks bepaald. De minister houdt o.a. rekening met de loonstijgingen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt vervolgens het percentage vast.

Aanpassing alimentatiebedrag
De alimentatieplichtige, diegene die de alimentatie betaalt, dient zelf de indexering toe te passen op het alimentatiebedrag. Indien de alimentatieplichtige de indexeringsverhoging niet zelf doorvoert, is het uiteraard wel aan de alimentatiegerechtigde om daar bij de alimentatieplichtige melding van te maken. De alimentatieplichtige is overigens verplicht om de indexeringsverhoging door te voeren.
Voorbeeldberekening: In 2018 is de alimentatie vastgesteld op een bedrag van € 500,– per maand. Tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de wettelijke indexering, zal dit bedrag per 1 januari 2019 verhoogd dienen te worden met 2%.

Dit komt neer op en verhoging van € 10,00. Per 1 januari 2018 dient door de alimentatieplichtige totaal een bedrag van € 510,00 per maand aan de alimentatiegerechtigde te worden voldaan.

Geen wettelijke indexering
Niet in ieder geval is de wettelijke indexering van toepassing. Het kan zijn dat in een echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken gemaakt worden over de wettelijke indexering of dat de rechter in een beschikking anders heeft bepaald. Ook indien de alimentatie dateert van voor 1 januari 1973 behoeft er niet geïndexeerd te worden.

Niet betaalde indexering
Mocht het zo zijn dat de alimentatieplichtige heeft nagelaten de wettelijke indexering door te voeren, dan is het mogelijk om de niet-betaalde indexering over maximaal vijf jaar, met terugwerkende kracht, terug te vorderen. Het is uiteraard aan de alimentatiegerechtigde om de alimentatieplichtige hierop te wijzen en te verzoeken het niet betaalde bedrag te voldoen. Afhankelijk van het alimentatiebedrag, kan dit behoorlijk oplopen.
Voorbeeld: Als in 2014 de alimentatie is vastgesteld op € 500,–, dan dient per 1 januari 2015, en elk jaar daarna, de alimentatie verhoogd te worden met de wettelijke indexering. In 2015 was dit percentage 0,8%, in 2016 1,3%, in 2017 2,1%, in 2018 1,5%.

In onderstaande tabel ziet u wat de jaarlijkse indexering doet met het in 2014 vastgestelde alimentatiebedrag van € 500,–.
Jaar Indexeringspercentage Bedrag incl. indexering
2015 0,8% € 504,00
2016 1,3% € 510,55
2017 2,1% € 521,27
2018 1,5% € 529,09

2019 2% € 539,67

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat een alimentatie van € 500,– die is vastgesteld in 2014, per 1 januari 2019 € 539,67 bedraagt.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin