Alimentatie

In onderstaand e-bookje over kinder- en partneralimentatie vind je informatie over onderwerpen zoals het berekenen van alimentatie, Tremanormen, draagkracht, behoefte, jusvergelijking, werkelijke inkomsten en uitgaven, etc. 

Hierna een aantal recente ontwikkelingen op een rijtje:

Beperkte aftrekbaarheid van partneralimentatie

Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opnemen.  Vanaf 1 januari 2020 is de aftrekbaarheid verlaagd en in de komende jaren gaat de aftrek verder naar beneden.

De afbouw van het aftrekpercentage ziet er als volgt uit: 

2020 (46%) 

2021 (43%)

2022 (40%)  

2023 (37%)

Mensen met hogere inkomens – vanaf 68.000 euro – zullen hier nadeel van ondervinden. Mensen met lagere en middeninkomens krijgen weliswaar ook uiteindelijk 37% aftrek, maar zitten tevens in de belastingschijf van 37%. Zij zullen dus geen achteruitgang ervaren.

De hogere inkomens gaan het dus wel merken. Als iemand 1.000 euro partneralimentatie per maand betaalt, had hij voorheen nog 52% aftrek oftewel 480 euro netto maandlast. Bij aftrek tegen 37% (na drie jaar) wordt de netto maandlast 630 euro. Een flink verschil.

Aanleiding om te bekijken of een herberekening van partneralimentatie op zijn plaats is.

Wet herziening partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 is de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Enkele uitzonderingen daargelaten. 

Wanneer gaat het in?

Bepalend voor de toepassing van de verkorte duur van de partneralimentatie, is de datum dat het echtscheidingsverzoek is aangevraagd bij de rechtbank. Als de aanvraag van de scheiding is gedaan op 20 december 2019 en de scheiding is definitief op 1 april 2020, dan geldt nog steeds de oude regeling, dus met de langere duur tot 12 jaar.

Vier uitzonderingen

Op de regel van maximaal vijf jaar partneralimentatie, gelden een aantal uitzonderingen.

1. Jongste kind jonger dan 12 jaar 

De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

2. Huwelijken langer dan vijftien jaar

Als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en waarbij de alimentatieontvanger tien jaar voor de AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.

3. 50-plussers

Alimentatieontvangers die 50 jaar of ouder zijn en die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben maximaal tien jaar recht op partneralimentatie.

4. Schrijnende gevallen

Er is een zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Hiervan is sprake, als de beëindiging van de partneralimentatie te zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid.  

Voorbeeld

Als u bent gescheiden in december 2019 geldt de termijn van maximaal twaalf jaar voor de partneralimentatie, tenzij anders overeengekomen. Als u gaat scheiden in januari 2020 of daarna geldt een maximaal termijn van vijf jaar, tenzij een van de uitzonderingen van toepassing is of anders wordt overeengekomen. 

Facebooktwitterlinkedin