Trainingen

Mediation in het bedrijfsleven

(Zelf)reflectie, inzicht- en gedragsveranderingen op de werkvloer!

Mediation is voor het bedrijfsleven interessant als de inzet ervan enerzijds tot omzetverhoging en anderzijds tot kostenverlaging leidt.

Omzetverhoging door:

* vooraan staan en blijven op ontwikkelingsgebied

* creatieve ideeën en kennisverhoging

* een goed samengesteld team en open werksfeer:

– een team met de juiste medewerkers op de juiste plekken

– effectieve sollicitatieprocedures

– effectieve beoordelings- en funktioneringsgesprekken

– effectieve vergaderingen

– problemen snel onderkend en opgelost

* eenvoudiger en leuker acquisitie plegen, netwerken en onderhandelen

 

Kostenverlaging door:

* het voorkomen en reduceren van ziekteverzuim

* voorkomen van kostbare en vervelende ontslagprocedures

* tijd- en energiewinst in lastige situaties met cliënten/collega’s

* verschillende trainingen samengevat in één: besparing van kostbare trainingen met weinig effect

 

Vooraan staan en blijven op ontwikkelingsgebied

Op alle gebieden in het leven – dus ook in het bedrijfsleven – is verandering de enige constante factor. Als we de veranderingen niet vanuit ‘bewustzijn’ toepassen, zullen de omstandigheden ons ertoe dwingen wijzigingen aan te brengen in ons gedrag. Prettiger en gemakkelijker gaat het als we inzicht hebben in de vereiste aanpassingen en de moed/aanmoediging om daarnaar te handelen.

Creatieve ideeën en kennisverhoging

Waar medewerkers samenwerken zijn strubbelingen: verschillende persoonlijkheden, verschillende inzichten en manieren van aanpak.

Voor een gezonde bedrijfscultuur is dit ook nodig: door wrijving ontstaat vuur, inspiratie, nieuwe ideeën! Wel zaak om dit vuur in goede banen te leiden, zodat het niet destructief wordt.

Goed samengesteld team en open werksfeer

Het ontdekken van de onderliggende belangen en verlangens, alsmede de kwalificatie van ‘zoeker’ en ‘vinder’ maakt dat een team kan worden samengesteld dat elkaar aanvult en ondersteunt. Een team waarin problemen snel worden onderkend en opgelost. Het is niet de laatste druppel die de emmer doet overlopen, het is de eerste! Leeg de emmer regelmatig in een veilige setting, dan is aanspreken op gedrag en funktioneren niet meer zo belastend, niet voor de aanspreker én niet voor de ontvanger.

Acquisitie, netwerken en onderhandelen wordt eenvoudig en leuk

In de huidige tijd is acquisitie, netwerken en onderhandelen onontbeerlijk en is het hebben van medewerkers op alle lagen die deze vaardigheden bezitten een verrijking voor elke onderneming.

Voorkomen en reduceren van ziekteverzuim

Inzicht in de oorzaak én de oorsprong van ziekten brengt verlichting/genezing.

Een open werksfeer, waarin spanningen bespreekbaar zijn en snel opgelost worden, voorkomt én reduceert stress en stress gerelateerde klachten.

Voorkomen van kostbare en vervelende ontslagprocedures

Negatieve spiralen worden snel herkend en doorbroken. Oók als blijkt dat iemand niet op zijn plek zit, zijn er creatieve oplossingen mogelijk, waardoor afscheid nemen een ‘verlichting’ is voor álle betrokkenen!

Tijd- en energiewinst in lastige situaties met cliënten/collega’s

Snel tot de kern van de belangen en verlangens doordringen doorbreekt negatieve spiralen en maakt creatieve oplossingen mogelijk.

Besparing van kostbare trainingen zonder effect

Vele trainingen sorteren niet het gewenste effect op de langere termijn. Als de training gericht is op het anticiperen op anderen (DISC kleurtyperingen e.d.) vergt het veel nadenken om het geleerde in de praktijk toe te passen. Door het nadenken ontstaat onhandigheid en onnatuurlijk handelen en het gevoel van falen maakt dat het geleerde weer naar de achtergrond verdwijnt.

Oprecht geïnteresseerd zijn in de belangen en verlangens maakt communicatie vanuit het hart mogelijk. Er hoeft niet strategisch nagedacht te worden omdat in een veilige setting vertrouwen ontstaat dat er een oplossing is die voor iedereen passend is.  Mediation omvat talloze andere trainingen (communicatie, assertiviteit, acquisitie, onderhandelen, (coachend en situationeel) leiding geven, enz.).

 

Mediation biedt de handvatten om op eenvoudige wijze – in drie stappen – in élke situatie zelf positieve invloed uit te oefenen (middelen) of anderen te helpen positieve invloed uit te oefenen (bemiddelen).

 

Facebooktwitterlinkedin