Second Opinion/familiezaken

Overweegt u een (ech)tscheiding en vraagt u zich af wat er nu eigenlijk in uw huwelijkscontract of samenlevingsovereenkomst staat of hoeveel alimentatie u zou kunnen vragen of wat de mogelijkheden zijn om het huis te verdelen of erin te blijven wonen? Hoe het zit met de pensioenrechten en hypotheeklasten? Heeft u recht op een overbedelingssom of moet u die juist betalen? Wat moet er voor de kinderen geregeld worden?

Wilt u weten hoe de omgangsregeling in het ouderschapsplan te wijzigen?

Heeft u hulp nodig bij het afhandelen van een nalatenschap? Bijvoorbeeld bij het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, bij het invullen en indienen van de aangifte erfbelasting (aangifte successierecht), of bij het terugvorderen van teveel betaalde bedragen?

Heeft u vragen over voogdijregelingen, naamswijziging, mentorschap, curatele of anderszins?

Heeft u een voorstel ontvangen van een advocaat voor een echtscheidingsconvenant ontvangen en wilt u zelf geen advocaat inschakelen, maar heeft u wel behoefte aan een juridische beoordeling of advies?

Heeft u een andere mediator ingeschakeld, maar wel behoefte aan een second opinion?

Neem gerust contact op om uw vragen te stellen!

 

Facebooktwitterlinkedin