Kinderalimentatie

Kinderalimentatie aanpassen?!

Strijdvaardig komt Victor bij mij op kantoor. Hij vertelt mij dat hij drie jaren geleden met Sylvia, zijn toenmalige partner en moeder van zijn kinderen, een bedrag aan kinderalimentatie heeft afgesproken dat voor hem nogal aan de hoge kant was, maar dat hij dit had toegezegd uit schuldgevoel. Nu dreigt hij in financiële problemen te raken. Destijds was hij zelfstandige en had een redelijk inkomen, maar door de crisis liepen de opdrachten terug en kreeg hij de kans om bij zijn opdrachtgever in loondienst te komen, weliswaar tegen een veel lager salaris, maar wel met meer zekerheid.

Victor vraagt zich af of het mogelijk is om de kinderalimentatie te laten aanpassen. Vrienden van Victor hebben hem geadviseerd om advies bij mij te vragen.

Mediation brengt de partijen van conflict naar gesprek

Ik stel Victor gerust door eerst met hem de juridische kaders en zijn wensen in kaart te brengen. Vervolgens neem ik contact op met Sylvia en bespreek met haar de juridische kaders en haar wensen. Sylvia geeft aan dat inmiddels de kinderkosten ook behoorlijk gestegen zijn en dat haar inkomen gelijk is gebleven, terwijl haar lasten door inflatiecorrecties hoger zijn geworden.

Aanpak van de rechter

De kinderalimentatie wordt door de rechter naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld met de Tremanormenberekening als richtlijn rekening houdend met de argumenten van beide ouders.

De Mediation benadering

In mediation doen we hetzelfde maar dan maken de ouders zélf de beslissing: ik maak een berekening volgens Tremanormen en beide ouders vullen budgetlijsten in van hun werkelijke inkomsten en uitgaven en de kinderkosten, zodat de berekening getoetst kan worden aan de werkelijke situatie en de ouders samen beslissen wat ze redelijk en billijk vinden.

Doordat beiden even hun hart hebben kunnen luchten en ik heb kunnen uitleggen dat we alleen een overeenkomst tekenen als beider belangen voldoende gewaarborgd zijn, stemmen ze in om samen aan tafel te komen en begeleid ik ze naar een nieuwe oplossing.

Meer vragen over mediation?

Heb je ook vragen over alimentatie, of andere juridische vragen, mail dan naar info@hildekroonmediation.nl of bel 06-30098369.

Mr. Hilde Kroon is jurist en mediator in Arnhem en omgeving met veel ervaring in het notariaat in Nederland en België.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin