Koffie halen

Op het kantoor wordt iedereen geacht af en toe eens koffie te halen voor iedereen. Janneke vergeet dat steeds omdat ze zo verdiept is in haar werk. Ze wordt er op aangesproken door haar collega Saskia die het zat is dat zij steeds aan het lopen is. Janneke vindt dat ze het recht heeft ongestoord te kunnen werken en dat iedereen zelf zijn eigen koffie wel kan regelen. Zij doet dat ook.

In ons leven, zowel in de maatschappij (politiek), in werk (bedrijfsleven) als in privésfeer (familie/gezin/relatie) hebben we te maken met mensen en staan we in relatie tot mensen. We ervaren vaak onmacht om situaties te veranderen, de ander te veranderen. We stuiten op weerstand in de omgeving. Een grote wens van velen is dan ook meer invloed te hebben op mensen en omstandigheden, zoals op de werkvloer.

Kennis van de menselijke geest, de intenties en de manier waarop mensen handelen geeft ons meer begrip en dus meer grip en invloed op jezelf en situaties. Hoe sneller we onszelf, mensen en hun beweegredenen goed kunnen inschatten des te beter kunnen we ons eigen gedrag sturen, de situatie in goede banen leiden en onze doelen bereiken. We worden in plaats van het slachtoffer of de passagier de bestuurder in ons leven en krijgen dan meer invloed op wat er met ons gebeurt.

Lees alles over de creatieve oplossing van het issue rond het ‘koffie halen’ in het boek:

https://www.hildekroonmediation.nl/boek-hoe-de-manager/

of over creatieve oplossingen in het algemeen:

https://www.hildekroonmediation.nl/creatieve-oplossingen-in-3-stappen/

 

 

Facebooktwitterlinkedin