Arbeidsmediation

ARBEIDSMEDIATION

Twee collega’s kunnen niet langer samen door een deur. De werksfeer op de afdeling lijdt eronder en tevens de productiviteit. Een van de twee collega’s meldt zich ziek. Hierdoor neemt de werkdruk bij de andere collega’s toe.

In de mediation zitten de twee collega’s voor het eerst een keer samen aan tafel. De mediator zorgt voor een veilige setting en biedt structuur in het gesprek.Misverstanden worden uit de weg geruimd, irritaties worden uitgesproken. De twee collega’s beginnen ook de goede kanten van elkaar te herkennen en te erkennen. Er wordt uitgesproken hoe men graag met elkaar om wil gaan.Er worden afspraken gemaakt over hoe de samenwerking en communicatie in de toekomst zal plaatsvinden.

 

Een medewerker ligt goed bij klanten, maar levert slordig werk. Dit vindt althans zijn (nieuwe) baas. Na vele jaren goede beoordelingen te hebben gekregen krijgen de beoordelingen van de medewerker een negatieve toon. De leidinggevende en de medewerker kunnen niet goed met elkaar overweg, de communicatie verloopt moeizaam. Na enige tijd meldt de medewerker zich ziek. De medewerker kan niet goed met de druk omgaan en de dreiging wordt teveel. De onderneming zit met kosten, de medewerker zit thuis met veel ergernis.

Na een time-out (zodra de medewerker weer voldoende is bijgekomen) wordt de mediation gestart. De mediator zorgt voor een goede sfeer en balans in de gesprekken. Beiden kunnen hun zegje doen. De leidinggevende geeft aan wat hij van de medewerker wil en verwacht. De medewerker kan hierop reageren. Zo ontstaat een gemeenschappelijk beeld over de voor hun beiden meest wenselijke uitkomst voor alle betrokken, nieuwe functievervulling e.d.

Soms lukt het niet om tot nieuwe afspraken te komen. Dan is mediation een goed middel om in goed overleg tot een voor allen acceptabele vertrekregeling te komen, zonder dat er met modder wordt gegooid.

 

Voordelen van mediation

  • De onderlinge relaties worden niet nog meer beschadigd.
  • De onderlinge communicatie wordt verbeterd.
  • Er zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure.
  • Er wordt niet gestreden om de juridische standpunten, maar gesproken over de belangen/verlangens van de deelnemers.
  • Niet de rechter maar de betrokkenen zelf bepalen.
  • De procedure is sneller en goedkoper.
  • Het bereiken van een gezamenlijke oplossing zorgt voor een betere acceptatie van de uitkomst en voor duurzame afspraken.
Facebooktwitterlinkedin