Zakelijke mediation

ZAKELIJKE MEDIATION

Een bedrijf is overgenomen in verband met de pensionering van de ondernemer. De opvolger wil af van bepaalde deals die de vorige ondernemer heeft gesloten met een bedrijf dat het systeembeheer verzorgd, zoals over extra verleende service buiten het contract om. De contractpartij verzet zich en wijst op gemaakte afspraken met de voorganger, hoewel deze niet schriftelijk zijn vastgelegd.

In de mediation worden de bezwaren en verwachtingen besproken. Door het herstel van vertrouwen komt er ruimte om te brainstormen over alternatieve oplossingen, zoals het doen van aanbevelingen en het beschikbaar stellen van de database voor cursisten.

 

Twee zelfstandig ondernemers hebben hun talenten samengevoegd in een samenwerkingsverband/vennootschap, maar in de praktijk blijkt het lastig om de taken en verantwoordelijkheden te verdelen en te managen. Na verloop van tijd besluiten ze het samenwerkingsverband op te heffen.

In de mediation wordt helder waar de problemen liggen en of er andere mogelijke opties zijn, waar nog niet eerder aan gedacht is. Ook wordt bekeken wat er moet gebeuren als partijen beslissen de samenwerking te verbreken en hoe in de tussentijd met elkaar en lopende zakelijke deals en beslommeringen moet worden omgegaan. Ook worden afspraken gemaakt over hoe de verbreking naar buiten toe gecommuniceerd wordt. De afspraken worden vastgelegd.

 

Voordelen van mediation

  • De onderlinge relaties worden niet nog meer beschadigd.
  • De onderlinge communicatie wordt verbeterd.
  • Er zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure.
  • Er wordt niet gestreden om de juridische standpunten, maar gesproken over de belangen/verlangens van de deelnemers.
  • Niet de rechter maar de betrokkenen zelf bepalen.
  • De procedure is sneller en goedkoper.
  • Het bereiken van een gezamenlijke oplossing zorgt voor een betere acceptatie van de uitkomst en voor duurzame afspraken.

 

Facebooktwitterlinkedin