Mediation

Probleem?

Ervaar je een probleem of zit je in een lastige situatie? Heb je begeleiding of (juridisch en financieel) advies nodig?

Wil je het probleem graag oplossen en geloof je dat dat kan, ook al weet je (nog) niet precies hoe?

Mediation biedt uitkomst!

Wat is Mediation?

Mediation is het oplossen van een gezamenlijk probleem met behulp van een onafhankelijke (beter: meerzijdig partijdige) derde. 

Als onafhankelijke, maar wel betrokken persoon, begeleid het ik overleg en de onderhandeling tussen de partijen, door rekening te houden met de (onderliggende) belangen en wensen van alle betrokkenen en deze steeds opnieuw te toetsen gedurende het hele traject. Dit wordt ‘meerzijdig partijdig’ genoemd. Niemand gaat immers akkoord met een overeenkomst waarin zijn belangen niet gewaarborgd zijn!

Ik begeleid de gesprekken en ik geef betrokkenen de benodigde juridische, financiële en andere (achtergrond) informatie om hen in staat te stellen zelf beslissingen te nemen en oplossingen te vinden. Omdat ik steeds de belangen van álle betrokkenen in de gaten houd, lukt dit zelfs onder de meest lastige omstandigheden!

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Het is een informele en flexibele procedure.

Mediation

Wat zijn de voordelen van mediation?

* veel meer creatieve oplossingen

sneller en goedkoper

* duurzame afspraken

* verbeterde communicatie

* herstel van relatie

Wat kost mediation?

De kosten van mediation liggen aanzienlijk lager dan die van een procedure voor de Rechtbank. Afhankelijk van de aard van het conflict neemt mediation (inclusief de administratieve afwikkeling) gemiddeld zo’n 10 tot 20 uur in beslag. 


Het uurtarief bedraagt € 150,00 incl. btw. Het eerste kennismakingsgesprek van een half uur is kosteloos en vrijblijvend. Het is bovendien vaak al snel duidelijk of de mediation kans van slagen heeft.

Voor de tarieven en een kostenopgave voorbeeld kijk hier:

Waar vinden de gesprekken plaats?

Gesprekken kunnen plaatsvinden op een kantoorlocatie of bij u thuis.

Limitless Mediation

Ben je zelf mediator of conflictoplosser?

Ben je geïnteresseerd in conflictoplossing en als professional hiermee bezig? Ik geef advanced mediation trainingen aan mediators, advocaten, rechters en arbiters in de interventies voorvloeiend uit het Evolutie Systeem (het 1-2-3 stappen plan). 

Informatie over cursussen en opleidingen vind je hier:

Facebooktwitterlinkedin