Nieuws

Wetsvoorstel aanpassing partneralimentatie

Op 12 december 2018 is het wetsvoorstel met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Nu gaat de Eerst Kamer zich er nog over buigen. Verwachting is dat de wet vanaf 1 januari 2020 van kracht zal zijn.

De wet om de partneralimentatie na echtscheiding te beperken van twaalf tot hooguit vijf jaar lijkt er te komen. In de Tweede Kamer steunt een ruime meerderheid het voorstel. Wie nu al aan alimentatieverplichtingen vast zit, hoeft echter nergens op te rekenen.

Het wetsvoorstel moet minder verdienende echtgenoten, meestal vrouwen, prikkelen om financieel„ op eigen benen te gaan staan”. De aanname waarop deze wet leunt, is gedeelde zorg voor de kinderen.

De Raad voor de Rechtspraak, de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators en de Raad van State hebben wel kritiek. Met name de echtgenoot die de zorg voor de huishouding en voor de jonge kinderen op zich heeft genomen, zal financieel achteruitgaan indien het initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen. Hoewel er positieve punten uit het initiatiefwetsvoorstel voortvloeien is men wel van mening dat de initiatiefnemers onvoldoende rekening houden met de praktijk. Het emancipatieproces is nog niet voldoende voltooid in Nederland. Partneralimentatie blijft noodzakelijk vanwege de economische onzelfstandigheid. De initiatiefnemers zouden ruimte moeten maken voor meer uitzonderingen, zoals een verlengingsmogelijkheid voor de situatie van een ziek kind of wanneer de behoeftige echtgenoot na vijf jaren nog niet zelfredzaam is buiten zijn/haar macht en een overbruggingsperiode voor behoeftige echtgenoten die dicht tegen de AOW-gerechtigde leeftijd liggen. Door meer uitzonderingen te maken kan er ook voor deze situaties een passende oplossing gevonden worden.

Rechters anticiperen in sommige gevallen al op het wetsvoorstel, ook al is deze nog niet in werking getreden, maar eigenlijk alleen in de situaties dat sprake is van jonge ouders, met min of meer gelijke carrierekansen, die de zorg voor de kinderen daadwerkelijk in gelijke helften delen.

 

 

Trouwen in 2018?

Geen gemeenschap van goederen meer!

Vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
Wil je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Dan ga je naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet.
Je kunt na 1 januari 2018 ook nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Daarvoor kun je ook bij de notaris terecht.

Ongehuwd samenwonen
Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. Jullie kunnen zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin jullie je afspraken vastleggen.

Scheiden en een andere regeling overeenkomen?
Voor stellen die ongehuwd samenwonen, gehuwd of geregistreerd zijn als partner en uit elkaar gaan en niets geregeld hebben, maar een andere regeling willen dan de wettelijk bepaalde, is en blijft het altijd mogelijk om – in onderling overleg – afwijkende afspraken te maken. Hierbij is het uiteraard heel belangrijk dat ieders belang gewaarborgd is. De mediator speelt daarbij een grote rol door informatie te verschaffen, vragen te stellen en samen met betrokkenen nieuwe ideeën te exploreren.
Bij de mediator vastgelegde afspraken in een vaststellingsovereenkomst zijn ook voor de rechter bindend!

beperkte gemeenschap van goederen

Eigen én gemeenschappelijk vermogen

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin