Nieuwsberichten

Indexeringspercentage alimentatiebedragen voor 2020

Per 1 januari van elk jaar worden de vastgestelde alimentatiebedragen verhoogd met het wettelijk bepaalde indexeringspercentage. Dit gebeurt omdat ook het loon- en prijspeil jaarlijks wijzigt. De minister van Justitie en Veiligheid stelt het indexeringspercentage jaarlijks vast aan de hand van cijfers van het CBS.

Voor 2020 is vastgesteld dat de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd met 2,5%.Let op: indexeren gebeurt niet automatisch. U dient dit zelf te berekenen en toe te passen.

Via de de website van het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u dit online berekenen.

Wordt de indexering in uw situatie niet (correct) toegepast, of heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op!

PARTNERALIMENTATIE

Op  1 januari 2020 is de wet om de partneralimentatie na echtscheiding te beperken van twaalf tot hooguit vijf jaar in werking getreden. Er zijn uitzonderingsgevallen. 

VERDELING VAN PENSIOEN BIJ SCHEIDING 2021

het wetsvoorstel ‘Verdeling van pensioen bij scheidingen 2021’ ligt bij de Tweede Kamer. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat ex-partners ieder een zelfstandig recht krijgen op een deel van het pensioen dat ze tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Het voorstel moet per 2021 ingaan.Bij de echtscheiding wordt het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd kort gezegd omgezet naar een zelfstandig pensioenrecht voor beide ex-partners.

Door deze manier van verdelen wordt de ‘pensioenband’ tussen de voormalige echtelieden definitief verbroken. De verdeling gaat in principe automatisch: de pensioenuitvoerder verdeelt het pensioen zodra die een melding krijgt over de scheiding. Wel kunnen de ex-partners aangeven dat ze het pensioen niet willen verdelen of – net als nu – samen andere afspraken maken over de verdeling.

Facebooktwitterlinkedin