Pre-mediation

Pre-mediation is, algemeen geformuleerd, een verhelderend gesprek (vooraf) tussen partijen onder leiding van een mediator. In deze betekenis is er (nog) geen sprake van conflict. Wel worden de kennis en vaardigheden van mij als mediator benut om een aantal zaken goed met elkaar te bespreken ter vóórkoming van conflicten in de toekomst én om tot betere onderlinge relaties te komen.

In premediation ga je met je liefdes- en/of zakenpartner(s) praten over wat jullie van elkaar verwachten, welke belangen en verlangens je over en weer hebt en hoe je de relatie – relationeel, zakelijk en juridisch – vorm wilt geven. 

Premediation kan ook plaatsvinden bij het opmaken van een testament door de ouders. Het gezin komt bij elkaar om te bespreken hoe de nalatenschap wordt verdeeld. Dit voorkomt veel ellende na het overlijden.

Het is niet altijd gemakkelijk om dit soort zaken te bespreken. Verschillen in inzicht, perspectief, normen en waarden, komen naar boven. Angst voor afwijzing en verlies kunnen een rol spelen. Door de verschillen te omarmen en te begrijpen ontstaat de kans om echt goede, win-win afspraken te maken, in plaats van een compromis. 

 

Weten wat je aan elkaar hebt!

Dit is ook het moment om te achterhalen wat ieders normen en waarden zijn en hoe dit uitwerkt in de financiële afspraken. Niets zo veranderlijk als de mens, dus ook hierbij geldt: regelmatig deze vragen aan elkaar blijven stellen!

Premarital mediation

Kostenbesparing?

Facebooktwitterlinkedin